Spring naar content
Terug naar de kennisbank

AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken (2015)

sport

Sport wordt gezien als een belangrijk maatschappelijk middel: het kan zorgen voor ontmoeting, verbinding en integratie. Het kan echter ook leiden tot sociale uitsluiting. Ook zijn er geografisch gezien grote verschillen in sportdeelname en sportaanbod. AGORA verkent in dit themanummer de sociaal-maatschappelijke betekenis van sport en de invloed van de ruimtelijke omgeving op sportdeelname. 

Literatuurverwijzing: Koelemaij, J., Deelen, I., Jansen, M., & Burgers, N. (2015). AGORA - Magazine voor sociaalruimtelijke vraagstukken: sport.

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: