Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Akkoord met ambitie (2018)

startadvies sportakkoord

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

Het sportakkoord komt volgens de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) precies op tijd. De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen komt steeds vaker in maatschappelijke discussies ter sprake. De maatschappelijke betekenis van sport en bewegen (verder: sport) wordt naar de mening van de NLsportraad niet ten volle benut. Dit concludeert de NLsportraad na een uitgebreide oriëntatie op het sportakkoord en de mogelijke partners daarvan.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2018). Akkoord met ambitie: startadvies sportakkoord. Nederlandse Sportraad.

Omschrijving