Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Algemeen overzicht leerlijnen basisdocument (z.j.)

In het Basisdocument bewegingsonderwijs, een gezamenlijke publicatie van SLO en KVLO, zijn de kerndoelen verder uitwerkt in leerlijnen en tussendoelen voor alle leeftijdsgroepen (van 1/2 tot en met 7/8). Een leerlijn moet worden gezien als een opeenvolging van na te streven (tussen)leerdoelen binnen vergelijkbare bewegingssituaties. Deze 31 tussendoelen, ook wel bewegingsthema’s genoemd, worden opgesplitst in verschillende niveaus van deelnemen, van elementair naar complex. In dit document is een overzicht te vinden van alle leerlijnen met bijbehorende bewegingsthema’s en bewegingsproblemen.

Literatuurverwijzing: Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO), & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) Algemeen overzicht leerlijnen basisdocument.

Omschrijving