Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Alle ballen in de lucht (2018)

tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven

Auteur(s): Anne Roeters

In dit rapport staat het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) uit 2016 centraal. Op basis van deze gegevens schetsen de onderzoekers de tijdsbesteding van Nederlanders. In deze editie is ook aandacht voor hoe de tijdsbesteding van mensen samenhangt met hoe zij hun leven waarderen.

Gemiddeld hebben Nederlanders van 12 jaar en ouder per week bijna 44 uur vrije tijd. De meeste tijd gaat naar media (bijna 20 uur per week) en sociale contacten (bijna 9 uur per week). De resterende vrije tijd gaat naar andere activiteiten, waaronder sport, cultuur en hobby’s. Ongeveer een op de drie Nederlanders rapporteert op enig moment in de week vrijwilligerswerk en/of bijeenkomsten (zoals kerkdiensten). Degenen die hier deel aan nemen besteedden hier ongeveer 4,5 uur per week aan.

Op weekbasis brengen Nederlanders gemiddeld 59 uur per week slapend of wakker in bed door (dit is ongeveer 8,5 uur per dag). Daarnaast wordt gedurende iets meer dan 11 uur gegeten en gedronken en besteden Nederlanders 7 uur per week aan douchen, aankleden et cetera.

Literatuurverwijzing: Roeters, A. (2018). Alle ballen in de lucht: tijdsbesteding in Nederland en de samenhang met kwaliteit van leven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Omschrijving