Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Allround (1999)

lichamelijke opvoeding voor de bovenbouw havo/vwo

Deze publicatie is het theorieboek van de methode ‘Allround’ voor de bovenbouw op de havo en het vwo. Er worden vier thema’s behandeld: bewegen en samenleving, bewegen en gezondheid, bewegen en regelen en het algemene bewegen. De eindtermen worden besproken, en er is een aftekenlijst te vinden in het boek waarmee kan worden gemonitord of de opdrachten die moeten worden gedaan voor het eindexamen ook afgerond zijn.

Literatuurverwijzing: Klein Lankhorst, G., Agelink, R., Rijswijk, J., Veenstra, J., & Wijn, G.J. de (1999). Allround: lichamelijke opvoeding voor de bovenbouw havo/vwo. Groningen: Wolters-Noordhoff bv.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-039 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving