Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Allround (1999)

bovenbouw havo/vwo LO, docentenhandleiding

Deze publicatie is bedoeld voor leraren lichamelijke opvoeding op havo- en of vwo-scholen. Het boek kan dienen als: leidraad voor de te behandelen stof, informatiebron, vraagbaak, wegwijzer, naslagwerk, vakoverstijgend hulpmiddel en als evaluatie van het leerproces.

Literatuurverwijzing: Klein Lankhorst, G., Agelink, R., Rijswijk, J., Veenstra, J., & Wijn, G.J. de (1999). Allround: bovenbouw havo/vwo LO, docentenhandleiding. Groningen: Wolters-Noordhoff bv.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-040 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving