Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Als die kan sporten, kan ik het ook (2023)

een literatuurstudie naar de invloed van de parasociale relatie met fitfluencers op de exercise self-efficacy van hun volgers

Auteur(s): Ysaline de Bondt

Sociale media worden tegenwoordig steeds meer gebruikt om mensen te motiveren gezonder te leven. Zo kunnen fitness influencers met hun fitness- en gezondheidsgerelateerde content op Instagram en YouTube mensen motiveren om meer te sporten. Via een literatuurstudie wordt in deze paper die impact van fitfluencers op hun (niet-)volgers in kaart gebracht. Zo wijst voorgaande literatuur al uit dat verschillende variabelen de relatie tussen fitfluencers en sportintenties(/-gedrag) kunnen verklaren. Daarbij blijkt niet enkel de sterke parasociale relatie die bestaat tussen fitfluencers en hun volgers een rol te spelen, maar ook de exercise self-efficacy van de (niet-)volgers is van belang. Die laatste zal immers in belangrijke mate bepalen of mensen al dan niet zullen sporten. Empirisch onderzoek naar de invloed van fitfluencers (via verschillende variabelen) op sportintenties en vooral feitelijk sportgedrag is echter nog beperkt.

Via een experimenteel onderzoek zal daarom worden getracht te achterhalen wat de invloed is van de parasociale relatie met fitfluencers op de exercise self-efficacy, en vervolgens ook de sportintenties/- gedrag, van hun (niet-)volgers op YouTube. Daarbij wordt ook de health consciousness van de (niet-)volgers meegenomen als belangrijke modererende variabele. Die bepaalt immers ook hoe bereidwillig mensen zijn ten aanzien van sporten. 

Literatuurverwijzing: Bondt, Y. de (2023). Als die kan sporten, kan ik het ook: een literatuurstudie naar de invloed van de parasociale relatie met fitfluencers op de exercise self-efficacy van hun volgers. Gent: Universiteit Gent.

Omschrijving