Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Als racisme wint, verliest de sport (1998)

evaluatie van een campagne

In 1993 is de campagne ‘als racisme wint, verliest de sport’ van start gegaan met als voornaamste doel het thema racisme in de sport op de agenda te krijgen van bestuurs- en kaderleden van Amsterdamse sportverenigingen (agendasetting). Dialoog Produkties heeft in de periode eind ’96 – begin ’97 een drietal onderzoeken uitgevoerd ter evaluatie van de ondernomen acties: (1) een schriftelijk onderzoek onder intermediaire kaders met als doel het meten van kennis, houding en gedrag ten aanzien van de follow-up van de campagne ‘als racisme wint, verliest de sport’; (2) een face-to-face onderzoek onder sporters met als doel het meten van de kennis, houding en gedrag ten aanzien van de follow-up van de campagne; (3) een schriftelijk onderzoek onder alle 84 steunbetuigende verenigingen met als doel te achterhalen of de regels daadwerkelijk zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement van de vereniging en wat de regels voor de steunbetuigende verenigingen in de praktijk inhouden. In dit rapport zijn de drie rapportages gebundeld. Van ieder onderzoek worden de resultaten integraal weergegeven. De resultaten van ieder onderzoek gaan vooraf door een uitgebreide doelstelling, methode van onderzoek en responsoverzicht.

Literatuurverwijzing: Jungmann, B., & Roques, C. (1998). Als racisme wint, verliest de sport: evaluatie van een campagne. Amsterdam: Plantsoen 10.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving