Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Altijd beter dan mijn sporters (1998)

arbeidscultuur van trainers (m/v) in vier individuele sporten

Het onderzoek naar de cultuur van trainers/coaches is een deelproject van het onderzoeksprogramma ‘Waarden en normen in de Sport’, geïnitieerd door NOC*NSF.

Het deelonderzoek ‘Arbeidscultuur van trainers/coaches bestaat uit twee onderzoeken. In het eerste onderzoek ‘Trainers/coaches: een kwestie van kwaliteit?’ is de aandacht gevestigd op trainers in de teamsporten. I

In dit onderzoek staan de trainers van individuele sporten in de belangstelling. Het doel van het onderzoek is om de algemene en genderspecifieke aspecten te onderzoeken van:

  • het werk dat trainers van individuele sporten doen en hun ervaringen binnen de georganiseerde sport;
  • de waarden en normen die trainers hanteren en construeren met betrekking tot sport in het algemeen en toto coaching/training in het bijzonder.

Zwemmen, tennis, atletiek en wielrennen zijn de vier gekozen individuele sporten.

Literatuurverwijzing: Knoppers, A., & Bouman, Y. (1998). Altijd beter dan mijn sporters: arbeidscultuur van trainers (m/v) in vier individuele sporten. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0011 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving