Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Altyd priis (2021)

beliedsbrief sport 2021-2024

Organisatie(s): Provincie Fryslân

Het provinciale hoofddoel op sportgebied is: We streven naar een vitale gemeenschap, waarin iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Fryslân als brede en bijzondere sportprovincie, als sportregio van Europa. 

Literatuurverwijzing: Provincie Fryslân (2021). Altyd priis: beliedsbrief sport 2021-2024. Leeuwarden: Provincie Friesland.

Omschrijving