Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Analyse Bewegen tijdens de levensloop (2023)

Organisatie(s): NLsportraad

In het meerjarig werkprogramma Sport in het systeem 2021-2024 heeft de NLsportraad aangekondigd advies uit te brengen over sport en bewegen tijdens de levensloop. Sinds de wettelijke verankering van de NLsportraad richt de raad zich nadrukkelijk ook op bewegen in andere settings dan sport. De raad beschouwt sport daarbij als een van de vormen van bewegen, naast bijvoorbeeld wandelen en fietsen in de vrije tijd en als vervoermiddel, of andere beweegactiviteiten op school, werk, in de zorg of in de vrije tijd. Deze analyse, gebaseerd op eerder verricht onderzoek, vormt voor de NLsportraad het vertrekpunt voor het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop. 

Conclusie:
Om beweeggedrag daadwerkelijk te veranderen zijn diverse, naast elkaar bestaande, beleidsplannen, strategieën en acties nodig die uitgevoerd worden in verschillende sectoren en omgevingen. Omdat bewegen in zoveel verschillende settings plaatsvindt, is er de roep om een integrale aanpak. Hoe dat vorm te geven en welke rollen en verantwoordelijkheden daarvoor nodig zijn, vormt onderwerp van het adviestraject Bewegen tijdens de levensloop. Hierin wil de NLsportraad aanbevelingen doen, met als doel dat voldoende bewegen een normaal onderdeel kan worden van het dagelijks leven van Nederlanders.

Literatuurverwijzing: NLsportraad (2023). Analyse Bewegen tijdens de levensloop. Den Haag: NLsportraad.

Omschrijving