Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success (2014)

Het naschools programma Playing for Success biedt een extra steuntje in de rug voor jeugdigen tussen de 9 en 14 jaar. De kinderen worden aangemeld door de school, omdat hun ontwikkeling in het gedrang dreigt te komen door bijvoorbeeld sociaal-emotionele problemen of achterblijvende onderwijsprestaties. In twaalf weken tijd poogt het programma de leerlingen het gevoel te geven dat zij bijzonder zijn, met als gevolg dat hun zelfvertrouwen en motivatie op school toeneemt. Dit doel wordt onder andere bereikt door bij een topsportaccommodatie een speciaal leercentrum in te richten. Deze omgeving kan een positief effect hebben op de instelling en gemoedstoestand van de kinderen. Het Verwey-Jonker Instituut verrichte samen met Ecorys een rendementsanalyse naar Playing for Succes en de resultaten zijn te lezen in dit rapport. Het programma heeft een positieve uitwerking op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het maatschappelijk rendement wordt omgeven door onzekerheden. De auteurs dragen enkele mogelijkheden aan om het maatschappelijk rendement van Playing for Success, indien gewenst, te vergroten.

Literatuurverwijzing: Meere, F.B.J. de, & Hamdi, A. (2014). Analyse maatschappelijk rendement Playing for Success. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.

Omschrijving