Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren (2015)

Door krimp op het platteland verdwijnen voorzieningen en door bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn moeten burgers zelf accommodaties in stand houden of informele (zorg)initiatieven opzetten. Graag zet het Oranje Fonds deze initiatieven extra in de schijnwerpers en bekroont het dit zelfbeheer en de inzet voor elkaar.

Het thema kan op diverse manieren worden ingevuld, maar er wordt specifiek gezocht naar ontmoetingsruimtes die gerund worden door vrijwilligers en die toegankelijk zijn voor een grote groep diverse mensen. Voor het hele dorp of de hele buurt. Denk bijvoorbeeld aan dorps- en buurthuizen, speelruimtes, informele zorgruimtes, zorgboerderijen of sportaccommodaties. Vrijwillige inzet is hierbij van groot belang.

Criteria

Bovenal worden Appeltjes van Oranje uitgereikt aan initiatieven of organisaties die het écht anders doen dan gangbaar is. Die uitblinken in originaliteit of effect en daarmee een bron van inspiratie zijn voor anderen. Om in aanmerking te komen voor een Appeltje van Oranje 2016 moet de ontmoetingsruimte aan elk van de onderstaande criteria voldoen.

  • Beheer, bestuur en programmering zijn in handen van vrijwilligers.
  • De ontmoetingsruimte biedt niet alleen onderdak aan diensten en verenigingen, maar door het jaar heen is er ook een divers activiteitenprogramma voor een grote groep mensen.
  • De opzet is vernieuwend door bijvoorbeeld de structuur, middelen of het behaalde resultaat (bijvoorbeeld het bereiken van bijzondere groepen of het bieden van informele zorg aan kwetsbare mensen).
  • De ontmoetingsruimte is minimaal in zelfbeheer vanaf december 2013.

Aanmelden

Ben of ken jij een (mede)beheerder van een sportaccommodatie die aan bovenstaande criteria voldoet? Stel jij bijvoorbeeld jouw kantine beschikbaar als ontmoetingsruimte voor ouderen uit de wijk? Biedt je huiswerkbegeleiding aan jongeren op jouw accommodatie? Organiseer je activiteiten voor kinderen op de sportvelden? Mag de buurtvereniging bij jullie vergaderen?
Meld je dan aan via het Oranje Fonds voor 26 september 2015. Het Oranje Fonds selecteert acht tot tien initiatieven per regio Noord, West, Oost, Zuid. Vervolgens kan het publiek digitaal zijn stem uitbrengen en selecteren een jury en het bestuur van het Oranje Fonds uiteindelijk drie genomineerden. Die ontvangen in mei 2016 het felbegeerde Appeltje van Oranje 2016 uit handen van Koningin Máxima.

Literatuurverwijzing: Aalbers, M., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). Appeltjes van Oranje 2016: op zoek naar sociale initiatieven die een ontmoetingsruimte beheren. Sportexpert.

Omschrijving