Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020 (2021)

in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO

Eens in de twee jaar rapporteert de Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen (AMMS) over de kansen op de arbeidsmarkt voor hbo- en mbo-sportstudenten en de vraag naar arbeid bij werkgevers. Bij het alumni-onderzoek zijn bijna 1.200 mbo- en hbo-gediplomeerden bevraagd. Aan het werkgeversonderzoek hebben ruim 2.000 werkgevers deelgenomen. De arbeidskansen voor zowel mbo- als hbo-afgestudeerden van sport- en bewegenopleidingen blijven zich positief ontwikkelen. Afgestudeerden van 2018/2019 bleken snel aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Gemiddeld is er de afgelopen twee jaar sprake geweest van een groei van 11 procent in het aantal sportbanen. Voor de tweede COVID lockdown in december waren werkgevers in sport en bewegen positief over hun toekomst.

Literatuurverwijzing: Dorinda, D., & Delfmann, H. (2021). Arbeidsmarktmonitor sport en bewegen 2020: in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO. Groningen: Lexnova Marktonderzoek.

Omschrijving