Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Arbocheck sportorganisaties (2001)

Ook vrijwilligers in de sport lopen risico’s voor hun veiligheid en gezondheid bij hun “werk”. De sportorganisaties zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van deze vrijwilligers. Om hen te helpen deze verantwoordelijkheid waar te kunnen maken is deze arbocheck ontwikkeld. Door het aangeven van maatregelen en adviezen is de arbocheck een goede handreiking om aan de zorgplicht van organisaties voor hun vrijwilligers gestalte te geven. De arbocheck geeft aan wat de eventuele risico’s zijn en welke verbeteringen men kan doorvoeren.

Literatuurverwijzing: (2001). Arbocheck sportorganisaties. Utrecht: NOV.

Omschrijving