Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving (2023)

In 2013 heeft TNO in opdracht van het Kenniscentrum Sport & Bewegen onderzoek
gedaan naar de voordelen van een beweegvriendelijke omgeving voor de maatschappij.
Hieruit kwamen tien argumenten voort, die samen vanuit verschillende beleidsvelden
pleiten voor het beweegvriendelijk inrichten van de omgeving. Na tien jaar zijn deze
argumenten aan een update toe. In dit rapport presenteren we een update van de
onderbouwing en ook nieuwe argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving.
De literatuurstudie naar de onderbouwing van de argumenten is gedaan door het Mulier
Instituut in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen, met medewerking van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Fontys Hogeschool Eindhoven en
HOWEST/Vital Cities uit Brugge.

Literatuurverwijzing: Rauws, R., Noordzij, J.M., Mulier Instituut, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Fontys Hogeschool, ... HOWEST (2023). Argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving