Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Assessing the health benefits and burdens of urban greenspace (2022)

a spatial modelling approach

Auteur(s): Bram Oosterbroek

Ondanks het feit dat veel mensen dagelijks blootgesteld zijn aan de gezondheidseffecten van de ruimtelijke inrichting van steden en hun groen, zijn er weinig hulpmiddelen beschikbaar om zowel de gezondheidsbaten als de -lasten daarvan te beoordelen. Dit proefschrift ontwikkelde een computermodel (EcoMATCH) om deze gezondheidseffecten te meten. Als voorbeeld-stad richtte dit proefschrift zich op Maastricht, met als meetvariabelen: aantrekkelijk uitzicht; verkoeling; verbetering van de luchtkwaliteit; ervaren veiligheid; en reductie van tekenbeetrisico. Voor deze gezondheidseffecten kan het computermodel per straat in Maastricht een inschatting geven van deze effecten, en daarbij ook specifiek aangeven wat de bijdrage van stadsgroen daaraan is.

Het model werd toegepast op Maastricht om uit te zoeken waar in Maastricht de grootste gerelateerde gezondheidsproblemen zijn. Daarnaast werd onderzocht wat de effecten zouden zijn als het stadsgroen anders ingericht zou worden. Ten slotte werd het model toegepast samen met bewoners, om aanvullende gezondheidseffecten in te schatten. De conclusie van dit proefschrift: door bij de inrichting van stadsgroen rekening te houden met het effect van de locatie, de ruimtelijke samenstelling en het soort groen, is het mogelijk om enerzijds meerdere baten te creëren voor de gezondheid van bewoners, en anderzijds de lasten van groen voor hen verwaarloosbaar klein te houden.

Literatuurverwijzing: Oosterbroek, B. (2022). Assessing the health benefits and burdens of urban greenspace: a spatial modelling approach. Maastricht:

Omschrijving