Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Athlete leaders as key figures for optimal team functioning (2014)

the mediating role of players' team confidence and their team identification

Auteur(s): Katrien Fransen

De legendarische honkbalspeler Babe Ruth beweerde ooit: “De manier waarop een team in zijn geheel speelt, bepaalt het succes. Een team kan bestaan uit allemaal individuele wereldsterren maar als ze niet samenspelen, is het team geen cent waard” (Williams, 1997). Effectief leiderschap en teamvertrouwen worden vaak vooropgesteld als cruciale factoren om het functioneren van een sportteam te optimaliseren. Deze doctoraatsthesis verdiept de theoretische kennis van zowel atleetleiderschap (Deel 1 en Deel 2) en teamvertrouwen (Deel 3). Hierbij zijn nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld die toekomstig onderzoek in deze gebieden kunnen ondersteunen. Daarenboven beperkt deze doctoraatsthesis zich niet enkel tot het beschrijven van wat er gebeurt, maar werd er ook gezocht naar het hoe, met andere woorden naar de mechanismen waarmee atleetleiders het teamvertrouwen van hun teamgenoten kunnen beïnvloeden en zo ook een optimaal teamfunctioneren kunnen creëren (Deel 4). 

Literatuurverwijzing: Fransen, K. (2014). Athlete leaders as key figures for optimal team functioning: the mediating role of players' team confidence and their team identification. Leuven: KU Leuven.

Omschrijving