Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Athletics like never before (2016)

evaluatie maatschappelijke spin-off EK Atletiek 2016

Tussen 6 en 10 juli 2016 vonden in Amsterdam de Europese Kampioenschappen Atletiek 2016 plaats. De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is: wat is de maatschappelijke impact van de EK Atletiek Amsterdam 2016 en welke factoren hebben daaraan een bijdrage geleverd? Uit het onderzoek blijkt dat de EK Atletiek 2016 over het algemeen succesvol is verlopen. De toegankelijkheid van het evenement ook buiten het Olympisch Stadion, de integratie van de paralympische onderdelen en de prestaties van Nederlandse atleten hebben bijgedragen aan dit succes. De wedstrijden zijn goed bezocht en de stad Amsterdam is op de kaart gezet. Zowel met het evenement zelf als met de side-events zijn veel kinderen bereikt en zij hebben enthousiast gereageerd op de verschillende activiteiten. Met betrekking tot het maatschappelijke spin-off programma kan geconcludeerd worden dat 13 van de 21 doelstellingen zijn behaald. Van 5 doelstellingen kunnen we niet met zekerheid zeggen of deze wel of niet behaald zijn. Slechts 3 doelstellingen zijn niet behaald.

Literatuurverwijzing: Berkel, D. van, & Gugten, M. van der (2016). Athletics like never before: evaluatie maatschappelijke spin-off EK Atletiek 2016. Amsterdam: DSP-groep.

Omschrijving