Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atlas voor gemeenten 2019 (2019)

de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken

De Atlas voor gemeenten 2019 heeft als thema groei & krimp. Welke gemeenten groeien en welke krimpen? Welke factoren spelen een rol in het verklaren van groei en krimp? En wat betekent dat voor de toekomst en voor beleid?

In de Atlas voor gemeenten zijn de lange termijn trends (50 jaar) van de bevolkingsontwikkelingen van Nederlandse gemeenten in kaart gebracht, ontleed en verklaard. Het onderzoek richt zich op leefbaarheid & veiligheid, economie & arbeidsmarkt, zorg & welzijn, mobiliteit & milieu, mobiliteit & milieu, woonklimaat & voorzieningen en kunst, erfgoed & cultuur.

Literatuurverwijzing: Marlet, G., Middeldorp, M., Ponds, R., & Woerkens, C. van (2019). Atlas voor gemeenten 2019: de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten vergeleken. Nijmegen: VOC Uitgevers.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALGE-0001-13 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving