Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Atletiek in Nederland (2016)

lopen, werpen en springen in beweging

De atletiek geldt niet voor niets als moeder der sporten. De sport lag aan de basis van de Olympische Spelen en vormt nog steeds een centraal bestanddeel van diezelfde Spelen. De sport wordt op hoog niveau beoefend in meer dan tweehonderd landen. Geen kind in Nederland heeft niet via school aan atletiek gedaan. De basiscomponenten waar de sport uit bestaat – lopen, springen en werpen – maken deel uit van het repertoire aan bewegingen waar ieder mens bekend mee is. Maar atletiek is ook een moderne sport, die zich heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen. Hardlopen behoort inmiddels tot de meest beoefende sporten. Hardloopevenementen trekken duizenden deelnemers en behoren tot de bestbezochte sportevenementen in ons land. In dit brancherapport Atletiek in Nederland schetsen onderzoekers van het Mulier Instituut, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het Radboudumc een beeld van de ontwikkeling van de sport en de actuele stand van zaken. Daarbij is er aandacht voor de grote schare aan beoefenaren, voor de driehonderd sterke verenigingen die de sport telt, de bijna tweehonderd atletiekaccommodaties en de roemruchte prestaties van Nederlandse atleten in heden en verleden. Het brancherapport Atletiek in Nederland vormt daarmee een naslagwerk voor iedereen die zich beleidsmatig met de sport bezighoudt, en voor de velen die de sport een warm hart toedragen.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Hover, P., Collard, D.C.M., Davids, A., Dopheide, M., Elling, A., ... Schoemaker, J. (2016). Atletiek in Nederland: lopen, werpen en springen in beweging. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0079 Beschikbaar
Mulier instituut SPOR-0124 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B157 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving