Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Back2basics (2018)

de kracht van verenigen

Auteur(s): Berend Rubingh

In Back2basics staat de sportvereniging centraal. Waarom, wat, hoe en wat is waarde van verenigingen in Nederland? Het boek bevat vooral praktische voorbeelden, tips en checklists voor verenigingsbestuurders, adviseurs, vrijwilligers en ondersteuners om hun vereniging te kunnen optimaliseren.

Leeswijzer: elk hoofdstuk start met een casus, die aansluit bij de theorie van dat hoofdstuk. In hoofdstuk 1 wordt het ontstaan van verenigingen besproken. De hoofdstukken 2 t/m 6 gaan over het functioneren van verenigingen. Hiervoor wordt het Take-5 model gebruikt dat bestaat uit een vijftal pijlers: de omgeving, strategie, structuur, cultuur en het besturingssysteem. In hoofdstuk 7 gaat het om de vraag hoe we verenigingen duurzaam kunnen voorbereiden op de toekomst. Het boek wordt afgesloten met een slotcasus.

Literatuurverwijzing: Rubingh, B. (2018). Back2basics: de kracht van verenigen. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0114 Beschikbaar
Mulier instituut SPVERE-0022 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving