Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Balans van de leefomgeving 2014 (2014)

de toekomst is nú

De Balans van de Leefomgeving is de tweejaarlijkse peilstok van het Planbureau voor de Leefomgeving die aangeeft in hoeverre de door de overheid ten doel gestelde leefomgevingskwaliteit tijdig wordt bereikt. Maar de Balans is meer dan een peilstok alleen: waar beleidsdoelen niet worden gehaald, geeft het PBL mogelijke verklaringen waarom dit zo is. De Balans geeft parlement, kabinet en de samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In dit boek zijn de belangrijkste conclusies samengevat; op de bijbehorende website (www.pbl.nl/balans) staan de uitgebreide analyses en is het statistisch materiaal te vinden ter onderbouwing van de conclusies. Explicieter dan voorgaande keren, richt het PBL in deze balans het vizier op de toekomst. Met de subtitel ‘De toekomst is nú’ geven de onderzoeker aan dat er nú extra stappen moeten worden gezet om de langetermijnopgaven het hoofd te bieden. Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen – in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen – die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Op sommige terreinen (woningmarkt, waterveiligheid, mobiliteit) zijn belangrijke maatregelen genomen om de beoogde transities in gang te zetten. Op andere terreinen, zoals energie en natuur, blijkt het huidige verandertempo ontoereikend om de langetermijndoelen tijdig te halen, of aarzelt de overheid om sturend op te treden, zoals bij voedsel. Gaat het de overheid lukken snel tot een coherente strategie te komen om de hiervoor nodige systeemveranderingen door te voeren? Transitiepijn is daarbij onvermijdelijk.

Literatuurverwijzing: Gerwen, O.J. van, Hoogervorst, N., Eggink, G., Brandes, L., & Hollander, G. de (2014). Balans van de leefomgeving 2014: de toekomst is nú. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Omschrijving