Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Balansboek rood-groen (2003)

Rood en groen horen bij elkaar. Groen in en om de stad biedt ruimte voor rust en recreatie en is daarmee wezenlijk van invloed op onze gezondheid en maatschappelijk welbevinden. Dit blijkt ook uit de grote vraag van woonconsumenten naar een groene woonomgeving, zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied. Kortom, rood en groen (of blauw) omarmen elkaar en zijn essentiële onderdelen van de ruimtelijke structuren in stad en ommeland. Voor de juiste balans tussen rood en groen in en om de stad bestaat geen eenduidig recept. Elk deel van ons land heeft eigen kenmerken die daarop van invloed zijn en elke gemeente of locatie is uniek in haar opbouw en ligging. Dit balansboek biedt dan ook geen vaste verhouding tussen rood en groen of een universeel toepasbare receptuur. Gemeenten hebben een spilfunctie bij de uitwerking van een goede balans tussen rood en het bijbehorende groen. Dit is een subtiel en creatief proces dat afhankelijk van lokale behoeften en omstandigheden in maatwerk resulteert.

Literatuurverwijzing: Busser, M., & Golen, B. van (2003). Balansboek rood-groen. Den Haag: Stichting Recreatie, Kennis en Innovatiecentrum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-0099 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving