Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van de sportclubs in Vlaanderen (2017)

het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), diversiteit, sociale inclusie, beleid en samenwerking (deel 4)

BMS Studie 37 is het vierde deel in de BMS-reeks Barometer van de sportclubs in Vlaanderen. In deze studie worden langs de ene kant aspecten van diversiteit en sociale inclusie in de Vlaamse sportclubs bestudeerd. Hierbij wordt onder andere bekeken wat de deelname van specifieke doelgroepen in sportclubs is en welke doelgroepspecifieke initiatieven voorzien worden. Ook de houding en ervaringen van sportclubs met betrekking tot sociale inclusie worden geanalyseerd. Langs de andere kant wordt eveneens de visie en het beleid van de sportclubs van naderbij bekeken, net als de samenwerkingsverbanden die sportclubs aangaan.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Claes, E., Meganck, J., Vandermeerschen, H., Vos, S., & Seghers, J. (2017). Barometer van de sportclubs in Vlaanderen: het Vlaamse Sportclub Panel 3.0 (VSP3.0), diversiteit, sociale inclusie, beleid en samenwerking (deel 4). Leuven: KU Leuven.

Omschrijving