Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van sportdiensten in Vlaanderen (2021)

het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), een stand van zaken en een terugblik (deel 1), BMS77

Deze barometer van sportdiensten in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportdiensten Panel.

Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht van het profiel van het Vlaamse sportdienstenlandschap. Gezien de grote hoeveelheid aan resultaten worden de gegevens uit het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0) weergegeven in vier BMS Studies (met name BMS 77 t/m BMS 80).

BMS Studie 77 is het eerste deel in deze barometer. De studie verschaft eerst een samenvatting van de voornaamste bevindingen. Daarna wordt de situering, het opzet en de gevolgde methodologie van het onderzoek toegelicht. De BMS Studie wordt afgesloten met een studie van ontwikkelingen doorheen de tijd op basis van een vergelijking tussen de drie metingen van het Vlaamse Sportdiensten Panel. Concreet wordt de evolutie van het organisatieprofiel, het lokaal sportbeleid, het medewerkersprofiel, de sportaccommodatie(s) en de samenwerkingsverbanden van Vlaamse sportdiensten van 2010, 2014 en 2018 vergeleken

BMS 78 geeft inzicht in het organisatieprofiel en sportaanbod. BMS 79 geeft inzicht in het medewerkersprofiel. BMS 80 gaat over infrastructuur en samenwerking.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Poppel, M. van, & Corthouts, J. (2021). Barometer van sportdiensten in Vlaanderen: het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), een stand van zaken en een terugblik (deel 1), BMS77. Leuven: Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven.

Omschrijving