Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van sportdiensten in Vlaanderen (2021)

het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), organisatieprofiel en sportaabod (deel 2), BMS78

Deze barometer van sportdiensten in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportdiensten Panel. Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht van het profiel van het Vlaamse sportdienstenlandschap. Gezien de grote hoeveelheid aan resultaten worden de gegevens uit het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0) weergegeven in vier BMS Studies (met name BMS 77 t/m BMS 80).

BMS Studie 78 is het tweede deel in deze barometer. De studie richt zich op de uiteenzetting van resultaten in verband met het organisatieprofiel en het sportaanbod van sportdiensten. Wat het organisatieprofiel betreft, wordt er achtereenvolgens stilgestaan bij het statuut van de sportdienst, het oprichtingsjaar, de verzelfstandiging in de lokale sportsector en de adviesraad sport. Binnen het hoofdstuk sportaanbod worden verschillende soorten sportaanbieders vergeleken tussen gemeenten, wordt naar de algemene visie en het aanbod van specifieke thema’s binnen het sportdienstenbeleid gepeild, en wordt de houding ten aanzien van de plaats van sport in het gemeentelijk meerjarenplan bestudeerd.

BMS 77 geeft een stand van zaken en terugblik. BMS 79 geeft inzicht in het medewerkersprofiel. BMS 80 gaat over infrastructuur en samenwerking.

Literatuurverwijzing: Corthouts, J., Poppel, M. van, & Scheerder, J. (2021). Barometer van sportdiensten in Vlaanderen: het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), organisatieprofiel en sportaabod (deel 2), BMS78. Leuven: Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven.

Omschrijving