Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van sportdiensten in Vlaanderen (2021)

het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), medewerkersprofiel (deel 3), BMS79

De voorliggende barometer van sportdiensten in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportdiensten Panel. Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht van het profiel van het Vlaamse sportdienstenlandschap. Gezien de grote hoeveelheid aan resultaten worden de gegevens uit het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0) weergegeven in vier BMS Studies (met name BMS 77 t/m BMS 80).

BMS Studie 79 is het derde deel in deze barometer. De studie bestudeert en vergelijkt het medewerkersprofiel tussen sportdiensten in Vlaanderen. Eerst wordt een algemeen beeld gegeven van het aantal vaste en occvrijwasionele medewerkers waarop sportdiensten een beroep doen. Vervolgens wordt besproken op welke manier occasionele medewerkers worden ingezet. Tot slot wordt een apart deelhoofdstuk gewijd aan het thema vrijwilligers. Onder andere het belang en de noodzaak ervan en de activiteiten waarvoor ze ingezet worden, wordt hier aangekaart.

BMS 77 geeft een stand van zaken en terugblik. BMS 78 geeft inzicht organisatieprofiel en sportaanbod. BMS 80 gaat over infrastructuur en samenwerking.

Literatuurverwijzing: Poppel, M. van, Corthouts, J., & Scheerder, J. (2021). Barometer van sportdiensten in Vlaanderen: het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), medewerkersprofiel (deel 3), BMS79. Leuven: Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven.

Omschrijving