Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van sportdiensten in Vlaanderen (2021)

het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), infrastructuur en samenwerking (deel 4), BMS80

Deze barometer van sportdiensten in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportdiensten Panel. Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht van het profiel van het Vlaamse sportdienstenlandschap. Gezien de grote hoeveelheid aan resultaten worden de gegevens uit het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0) weergegeven in vier BMS Studies (met name BMS 77 t/m BMS 80).

BMS Studie 80 is het vierde en laatste deel in deze barometer. Twee thema’s staan centraal, met name infrastructuur en samenwerking. Betreffende infrastructuur verschaft de BMS Studie eerst een overzicht op de aanwezigheid van verschillende types sportaccommodatie in Vlaamse gemeenten. Daarnaast worden resultaten getoond met betrekking tot de tevredenheid over en het gebruik van infrastructuur door sportdiensten in Vlaanderen. Binnen het hoofdstuk omtrent samenwerking wordt een onderscheid gemaakt tussen inter- en intragemeentelijke samenwerking, hetgeen respectievelijk weerspiegelt in welke mate sportdiensten samenwerkingsverbanden aangaan met andere gemeenten enerzijds en andere diensten van de eigen gemeente anderzijds. Net als bij infrastructuur wordt op het einde van dit hoofdstuk ook gerapporteerd over de houding ten aanzien van samenwerken.

BMS 77 geeft een stand van zaken en terugblik. BMS 78 geeft inzicht in het organisatieprofiel en sportaanbod. BMS 79 geeft inzicht in het medewerkersprofiel.

Literatuurverwijzing: Scheerder, J., Corthouts, J., & Poppel, M. van (2021). Barometer van sportdiensten in Vlaanderen: het Vlaamse Sportdiensten Panel 3.0 (VSDP3.0), infrastructuur en samenwerking (deel 4), BMS80. Leuven: Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid, Faculteit Bewegings- & Revalidatiewetenschappen KU Leuven.

Omschrijving