Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Barometer van sportfederaties in Vlaanderen (2020)

het Vlaamse Sportfederatie Panel (VSFP3.0), ledenprofiel, medewerkersprofiel en financiële situatie (deel 3), BMS Studie 65

De voorliggende barometer van sportfederaties in Vlaanderen vormt de rapportering van de resultaten van de derde wave van het Vlaamse Sportfederatie Panel. Dit panel geeft op regelmatige basis een overzicht van het profiel van het Vlaamse sportfederatielandschap. Naar analogie met de vorige metingen van het Vlaamse Sportfederatie Panel 3.0 (VSFP3.0) worden aspecten van dienstverlening, innovatie en goed bestuur onderzocht. Daarbovenop werd het panel voor de eerste keer ook uitgebreid met vragen over het leden- en medewerkersprofiel, het beleid, sociale inclusie en de financiële situatie. Omwille van de omvangrijkheid van de data worden de gegevens in deze barometer weergegeven in vier BMS Studies.

BMS Studie 65 is het derde deel in de barometer. De resultaten met betrekking tot de samenstelling van het leden- en werknemersbestand van Vlaamse sportfederaties vormen de eerste twee hoofdstukken van deze studie. Als afsluitend hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de inkomsten en uitgaven van de deelnemende sportfederaties, alsook hun percepties over de financiële toestand.

Bekijk ook:

  • BMS Studie 63 maakt een reflectie over de toekomstige impact van corona op de Vlaamse sportfederaties op basis van de voornaamste bevindingen van VSFP3.0. Daarnaast situeert BMS Studie 63 het opzet van het onderzoek en de ontwikkelingen van 2010 naar 2018. 
  • BMS Studie 64 presenteert structurele gegevens met betrekking tot het profiel (zoals grootte) en aanbod (van sporttakken) van Vlaamse sportfederaties.
  • BMS Studie 66 beschrijft tot slot waarin en in welke mate Vlaamse sportfederaties (extra) beleidsaandacht besteden.
Literatuurverwijzing: Corthouts, J., & Scheerder, J. (2020). Barometer van sportfederaties in Vlaanderen: het Vlaamse Sportfederatie Panel (VSFP3.0), ledenprofiel, medewerkersprofiel en financiële situatie (deel 3), BMS Studie 65. Leuven: Onderzoeksgroep Sport- & Bewegingsbeleid KU Leuven.

Omschrijving