Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Basisboek vrijwilligersmanagement (2018)

aansturen, begeleiden en ondersteunen

Vrijwilligers managen is een vak! Vrijwilligers vervullen cruciale rollen in organisaties en in de samenleving. Er wordt meer inzet van burgers verwacht en steeds meer vrijwilligers zijn hoog opgeleid en ervaren. Hierdoor vindt er een herschikking plaats van betaald naar onbetaald werk. Bovendien verschijnen er continu nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en wordt vrijwilligerswerk vaker door de overheid ingezet als middel om kwetsbare burgers te laten participeren. Het Basisboek vrijwilligersmanagement biedt de kennis die beroepskrachten nodig hebben om vrijwilligers te kunnen aansturen, begeleiden en ondersteunen. De auteurs behandelen het onderwerp vrijwilligersmanagement vanuit verschillende invalshoeken en verbinden de theorie met praktijkvoorbeelden uit diverse werkvelden.

Literatuurverwijzing: Gast, W. de, & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement: aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum: Uitgeverij Countinho.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen VRIJ-0013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving