Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Baten van de openbare ruimte (2012)

maatschappelijke kosten-batenanalyse van inrichting en beheer

De publicatie geeft praktische hulpmiddelen en voorbeelden waarmee duidelijk wordt hoe u kunt berekenen wat een goed beheer van de openbare ruimte oplevert. De belangrijkste drie middelen zijn: een reeks meetlatten om de kwaliteit van de openbare ruimte te meten diverse kengetallen die de maatschappelijke effecten voorspellen en een methode om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) te maken.

Literatuurverwijzing: Bureau Berkenbosch Koetsenruijter, & Witteveen+Bos (2012). Baten van de openbare ruimte: maatschappelijke kosten-batenanalyse van inrichting en beheer. Ede: CROW.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen RUIM-TB-0002 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving