Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Battles om aanzien en respect (2006)

een studie naar identificatie van skaters met hun hobby

In Nederland is nog maar weinig onderzoek gedaan naar de (groeiende) cultuur van ‘skaters’. In dit boek worden diverse manieren getoond waarop mannelijke skaters zich met hun hobby identificeren en zich daardoor onderling tot elkaar verhouden. De wijze waarop de jongens in hun identificatie betekenis toekennen aan etniciteit en huidskleur, gender en opleidingsachtergrond blijkt van invloed te zijn op de beleving van hun hobby.

Literatuurverwijzing: Anthonissen, A., & Sterkenburg, J. van (2006). Battles om aanzien en respect: een studie naar identificatie van skaters met hun hobby. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-0036 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving