Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Be Active After School (BAAS) (2018)

effect van een naschools sportaanbod bij kansarme jongeren in de lagere school

Het Be Active After School (BAAS) project is een initiatief waarbij sportverenigingen uitgenodigd worden om naschoolse sport te organiseren op de school. BAAS wordt reeds enkele jaren uitgevoerd op lagere scholen in kansenwijken van de gemeente Roermond. In dit onderzoek konden 47 leerlingen van groep 5 en 6 (7-10 jaar) éénmaal per week (en vijf weken in totaal) vrijwillig deelnemen aan BAAS. We brachten in kaart welke leerlingen al dan niet deelnamen en/of deze leerlingen doorstroomden naar georganiseerde sport. Uit de resultaten bleek dat BAAS 61% van de jongens aantrok en 48% van de meisjes. Slechts 30% van de laag vaardige leerlingen nam deel aan BAAS, ten opzichte van 55% van de gemiddeld en 75% van de hoog vaardige leerlingen. Daarnaast is het opvallend dat 22 van de 24 BAAS-deelnemers reeds lid waren van een sportvereniging alsook hun ouders. Na afloop van het BAAS-project stroomden twee leerlingen door naar een georganiseerde sportvereniging.

Literatuurverwijzing: Hagemans, M., & Iserbyt, P. (2018, april). Be Active After School (BAAS): effect van een naschools sportaanbod bij kansarme jongeren in de lagere school.

Omschrijving