Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Bedrijfsbewegingsprogramma's (2008)

wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?

Dit onderzoek geeft inzicht in de hoogte van participatie aan zowel incompany bedrijfsfitness als ex-company bedrijfsfitness. Daarnaast heeft het onderzoek verschillende succesfactoren boven tafel gekregen die door aanbieders en bedrijven gebruikt kunnen worden om de participatie aan bedrijfsbewegingsprogramma’s te verhogen. Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen of deze succesfactoren kunnen worden omgezet in succesvolle fitnessprogramma’s die daadwerkelijk de participatie aan verschillende typen bedrijfsbewegingsprogramma’s kunnen verhogen. Ook zal uit vervolgonderzoek moeten blijken wat de effecten op verschillende risicogroepen zijn.

Literatuurverwijzing: Bernaards, C.M., Engbers, L.H., & Hildebrandt, V.H. (2008). Bedrijfsbewegingsprogramma's: wie doet er mee, hoe frequent en hoe lang?. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving