Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beeball op school (2011)

bee there!

Volgens de KNBSB zijn honk- en softball niets anders dan gecultiveerde tik- en overloopspelen. De SLO heeft honk- en softball binnen deze leerlijn geplaatst en daar is de KNBSB het mee eens. Beeball is sinds 2010 de officiële spelvorm van de KNBSB voor de jongste jeugd (5-10 jaar). In deze publicatie wordt het spel beschreven en tips gegeven hoe het aanleren ervan het beste vorm te geven in het primair onderwijs.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB) (2011). Beeball op school: bee there!. Nieuwegein: Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOPO-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving