Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beeld van de regio (2020)

Achterhoekse verenigingsmonitor

Deze monitor is onderdeel van de Achterhoekse sportmonitor en heeft als doel om in kaart te brengen hoe sportverenigingen in de Achterhoek ervoor staan èn om de resultaten te gebruiken voor het ondersteunen van sportverenigingen op thema’s die spelen. De regionale verenigingsmonitor toont de verschillen, overeenkomsten en knelpunten aan waar Achterhoekse verenigingen mee te maken hebben. Zo telt de kleinste vereniging 3 leden en weet de grootste vereniging 1.650 leden aan zich te binden. Een kwart van de verenigingen ziet het dalende ledenaantal als een knelpunt. Ook de aanwas van jeugdleden is voor veel verenigingen een probleem. Het gros van alle verenigingen in de Achterhoek draait op vrijwilligers. Met name veel grote verenigingen kampen echter met een gebrek aan voldoende geschikte vrijwilligers.

Literatuurverwijzing: Jonker, L., & Banning, J. (2020). Beeld van de regio: Achterhoekse verenigingsmonitor. z.p.: Achterhoek in beweging.

Omschrijving