Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Beelden van organisatie (1992)

Auteur(s): Gareth Morgan

Dit boek onderzoekt en ontwikkelt de kunst van het ‘lezen’ en begrijpen van organisaties. Het probeert in de eerste plaats aan te tonen dat veel van onze traditionele opvattingen over organisatie en management gebaseerd zijn op een klein aantal, voornamelijk mechanische en biologische, beelden. In de tweede plaats tracht het boek, door deze en een aantal andere beelden te onderzoeken, aan te tonen dat we kunnen komen tot nieuwe manieren van denken over organisatie. In de derde plaats laat het zien hoe deze algemene analysemethode kan worden gebruikt als een praktisch hulpmiddel voor het diagnosticeren van organisatieproblemen in het bijzonder en meer in het algemeen voor het management en ontwerpen van organisaties. Ten vierde schenkt het aandacht aan de implicaties van deze analysemethode.

Literatuurverwijzing: Morgan, G. (1992). Beelden van organisatie. Schiedam: Scriptum Books.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-0073 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving