Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Begrip van buitensport (1995)

begrippenkader, effecten, maatregelen en innovatie

Het eerste deel van deze publicatie is een verkennende studie naar de begripsvorming rond ‘buitensport’. De buitensportsector ontwikkelt zich nog steeds; daardoor is een afbakening van het begrip buitensport in zekere zin een momentopname. Er wordt gesteld dat buitensport geen historisch-empirisch begrip is, maar een verzamelnaam voor een combinatie van ongelijksoortige activiteiten en belangen, net zoals ’toerisme’, ‘openluchtrecreatie’ en ‘sport’. Alhoewel buitensport op het eerste gezicht een duidelijk begrip lijkt, blijkt het bij nadere beschouwing erg ondoorzichtig. Buitensport kan worden beschouwd vanuit een economische, sociologische (consumentengedrag), beleidsgerichte, sportgerichte, recreatief gerichte, of ruimtelijke-ordenings achtergrond (planning, inrichting en beheer). In deel 2 wordt de relatie tussen buitensport en de gesteldheid van natuurterreinen en terreinbeheer in beeld gebracht.

Literatuurverwijzing: Cosijn, R., Konijnenburg, P.G. van, Rens, P.G., & Kersten, C.J.H. (1995). Begrip van buitensport: begrippenkader, effecten, maatregelen en innovatie. Den Haag: Stichting Recreatie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-0178 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving