Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Apeldoorn in 2017, 2030 en 2040 (2018)

In opdracht van de gemeente Apeldoorn heeft het Mulier Instituut samen met TREEM de huidige (2017) en de toekomstige (2030 en 2040) vraag naar openbaar overdekt zwemwater onderzocht in deze gemeente en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. In het onderzoek zijn scenario’s geanalyseerd om in de toekomstige zwemwaterbehoefte te kunnen voorzien.

Geconcludeerd wordt dat een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord de mogelijkheid geeft om te voldoen aan de behoefte voor banenzwemmen en verenigingszwemmen waarin de huidige situatie tekort schiet. Een nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord speelt bovendien in op de bevolkingsgroei van het noordoostelijke deel van de stad.

Andere scenario’s die in dit behoefteonderzoek in kaart zijn gebracht, richten zich op de mogelijkheid om Aquacentrum Malkander uit te breiden of de mogelijkheid om het Boschbad (in de winter) te overkappen.

Literatuurverwijzing: Floor, C., Spreen Brouwer, T., Brus, J., Eck, M. van, & Bennenbroek, M. (2018). Behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Apeldoorn in 2017, 2030 en 2040. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-586 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving