Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoefte aan sportinfrastructuur in Vlaanderen (2008)

een ruimtelijke analyse

Deze studie spitst zich toe op 3 soorten sportinfrastructuren, namelijk grasvelden, zwembaden en sporthallen, die respectievelijk in hoofdstuk II, III en IV worden besproken. Elk hoofdstuk is drieledig opgebouwd: eerst is er een analyse van de huidige infrastructuur op basis van de BLOSO-databank, vervolgens worden de gemiddelde behoeften berekend op Vlaams niveau en ten slotte komt de ruimtelijke afweging van de behoeften en de huidige infrastructuur op gemeentelijk of kleinstedelijk niveau. Hoofdstuk I vat de methodologie samen, Hoofdstuk V vat de recente trends samen van sportbeoefening met het oog op een interpretatie van de berekende behoeften. Hoofdstuk VI vat de hoofdlijnen samen. De hoofdstukken II, III en IV eindigen telkens met een tabel van de behoeften op gemeentelijk niveau (BG) en op niveau van de kleinstedelijke gebieden (BKS). Een bijlage confronteert indicatief de behoefte zoals bepaald in het Vlaams Gewest met de bestaande infrastructuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op basis van de ISBdatabank.

Literatuurverwijzing: Hecke, E. Van, Maesschalck, F. De, Gils, B., & Verbestel, V. (2008). Behoefte aan sportinfrastructuur in Vlaanderen: een ruimtelijke analyse. Leuven: K.U. Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, Departement Humane Kinesiologie.

Omschrijving

 • Jaar:
  2008
 • Plaats:
  Leuven
 • Uitgever(s):
  K.U. Leuven, Instituut voor Sociale en Economische Geografie, Departement Humane Kinesiologie
 • Collatie:
  174 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):