Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort (2019)

inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030)

Om het beleidskader Sport te actualiseren wil de gemeente Amersfoort beschikken over informatie over de zwemwatercapaciteit en de zwemwaterbehoefte in de gemeente Amersfoort.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier onderzoek wordt inzicht gegeven in het aanbod van en de vraag naar zwemwater in de gemeente Amersfoort.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 wordt inzicht gegeven in relevante prognoses en ontwikkelingen op het gebied van zwemwaterbehoefte. Hoofdstuk 3 gaat in op het aanbod aan zwemwater in Amersfoort. Hoofdstuk 4 bevat de kwantitatieve berekeningen om inzicht te geven in de zwemwaterbehoefte in Amersfoort. In hoofdstuk 5 wordt meer inzicht gegeven in de verzorgingsgebieden van de Amersfoortse zwembaden. Hoofdstuk 6 gaat in op de huidige situatie in de zwembaden door inzicht te geven in bezoekaantallen en programmering. Vervolgens volgt in hoofdstuk 7 meer inzicht in de kwalitatieve behoefte aan zwemwater op basis van input van zwembadmanagers, sportverenigingen en andere gebruikers van de Amersfoortse zwembaden. Hoofdstuk 8 richt zich op de tariefstelling van de zwembaden. Tot slot volgt in hoofdstuk 9 een samenvatting en conclusie van het onderzoek.

Literatuurverwijzing: Floor, C., & Hoekman, R.H.A. (2019). Behoefte aan zwemwater in de gemeente Amersfoort: inzicht in de capaciteit van en vraag naar zwemwater nu en in de toekomst (2024-2030). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0023 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-667 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving