Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking (2020)

Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport een behoeftenonderzoek uitgevoerd onder mensen met een beperking.

Met behulp van een grootschalig internet panel zijn volwassenen met een lichamelijke beperking (motorisch, visueel of auditief) en ouders van kinderen met een lichamelijke beperking bevraagd over hun belemmeringen bij sporten en bewegen en behoeften bij het vinden van oplossingen hiervoor.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Lindert, C. van, & Dool, R. van den (2020). Behoeftenonderzoek mensen met een beperking. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0006 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-689 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving