Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022 (2022)

Ongeveer de helft van de kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of psychische klachten wil hun sport- of beweeggedrag veranderen. Ze willen vaker sportieve activiteiten beoefenen, starten met sportieve activiteiten of andere sportieve activiteiten (erbij) doen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Fonds Gehandicaptensport. Het Fonds Gehandicaptensport biedt via het platform Uniek Sporten producten en diensten aan voor mensen met verschillende typen beperkingen, aandoeningen en klachten.

Vermoeidheid/gebrek aan energie is vaak een knelpunt
Bijna alle respondenten ervaren knelpunten bij het beginnen met of beoefenen van sportieve activiteiten. Het meest voorkomende knelpunt is vermoeidheid/gebrek aan energie. Andere veel genoemde knelpunten zijn:

  • pijn;
  • niet kunnen sporten door de beperking;
  • activiteiten niet leuk vinden.

Kinderen met een lichamelijke beperking en volwassenen met psychische klachten/aandoeningen worden iets vaker belemmerd door prikkels tijdens sportieve activiteiten.

Internet en zorgsector belangrijk in zoekproces
Zoeken naar sportieve activiteiten doen de respondenten het vaakst via internet. Kinderen en volwassenen met een lichamelijke beperking informeren ook vaak bij de huisarts, fysiotherapeut, psycholoog of zorgverlener (36% en 33%). Deze professionals hebben dus een belangrijke rol in de begeleiding naar passend sport- en beweegaanbod.

Thuis sporten populair
Meer dan de helft van de respondenten beoefent thuis sportieve activiteiten of zou dit willen doen. Dit aandeel is het hoogst onder volwassenen met een visuele beperking: bijna de helft daarvan sport thuis en nog eens 21 procent zou dit willen. Ook onder volwassenen met een motorische beperking zijn er veel die thuis sporten of dit zouden willen: ruim zes op de tien.

Brede onderzoeksgroep
Dit onderzoek gaat over:

  • kinderen van 0-17 jaar met een lichamelijke beperking (motorisch, visueel en/of auditief);
  • volwassenen van 18-79 jaar met een lichamelijke beperking (motorisch,
  • visueel en/of auditief); volwassenen van 18-79 jaar met een chronische aandoening, maar zonder lichamelijke beperking;
  • volwassenen van 18-79 jaar met psychische klachten of aandoeningen.

Aanpassing rapport
Op 8 november 2023 is een nieuwe versie van het rapport in de kennisbank geplaatst.  Deze bevat aangepaste cijfers in de bijlagen en op pagina 60. De aangepaste cijfers gaan over het gebruik van een hulpmiddel en over het aantal leden van het Ipsos/Gfk-panel.

Literatuurverwijzing: Jonge, M. de, Gómez Berns, A., & Lindert, C. van (2022). Behoeftenonderzoek mensen met een beperking, chronische aandoening en psychische klachten 2022. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-936 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving