Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoefteonderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam (2018)

De gemeente Schiedam heeft het Mulier Instituut gevraagd om de huidige en toekomstige behoefte (in 2025 en 2035) aan sportruimte voor de buiten- en binnensport in kaart te brengen, met daarbij een specificatie van de behoefte aan zwemwater.

In deze rapportage staat de behoefte aan zwemwater centraal. De focus ligt op functioneel zwemwater: dit houdt in dat wordt gekeken naar de overdekte binnenzwembaden in de gemeente, met een focus op de activiteiten leszwemmen en zwemsport.

Literatuurverwijzing: Floor, C., Schadenberg, B., & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2018). Behoefteonderzoek naar functioneel zwemwater in de gemeente Schiedam. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0021 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-595 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving