Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches (2022)

Bijna acht op de tien buurtsportcoaches vinden het volgen van bijscholing erg belangrijk. Wel verschilt de manier waarop buurtsportcoaches bijscholing willen ontvangen per situatie, bijscholing en buurtsportcoach. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut onder buurtsportcoaches en hun werkgevers.

Buurtsportcoaches goed toegerust voor hun functie
De buurtsportcoaches én werkgevers vinden buurtsportcoaches voldoende of goed toegerust om hun functie goed te vervullen (gemiddeld rapportcijfer respectievelijk 7,8 en 7,6). De continu veranderende maatschappij blijft wel een aandachtspunt: buurtsportcoaches zouden daar nog meer van op de hoogte kunnen zijn en op in kunnen spelen. Bijscholing is dan ook een doorlopend proces. Een buurtsportcoach is nooit uitgeleerd!

Kansen voor online leeromgeving
Opvallend is dat buurtsportcoaches relatief veel denken te hebben aan een online leeromgeving, terwijl werkgevers die op dit moment nauwelijks faciliteren. Mogelijk hebben buurtsportcoaches in de coronaperiode meer aandacht gekregen voor online werken. Een online leeromgeving kan ervaren belemmeringen wegnemen, zoals gebrek aan tijd en geld.

Landelijke Academie Buurtsportcoaches
De Landelijke Academie Buurtsportcoaches (LAB) is een ondersteuningsprogramma van de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC). Hierbinnen wordt samengewerkt met allerlei stakeholders om een dekkende structuur van bijscholingsaanbod neer te zetten. Onder bijscholing worden allerlei soorten scholing verstaan waardoor een buurtsportcoach zich kan ontwikkelen in zijn/haar werk, zoals cursussen, intervisies, kennisdagen, meelopen met een collega of een online leeromgeving.

Onderzoek onder buurtsportcoaches en werkgevers
Deze resultaten zijn gebaseerd op vragenlijstonderzoek onder buurtsportcoaches (n=347) en werkgevers van buurtsportcoaches (n=131) in 2021. Deze uitvraag is gedaan in een samenwerking tussen het Mulier Instituut en de regionale academies van LAB.

Literatuurverwijzing: Heijnen, E., & Stam, W. van (2022). Behoeftepeiling bijscholing buurtsportcoaches. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-852 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving