Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's gezond werk (2012)

loketgezondleven.nl en nisb.nl

Er is onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte van de doelgroep van twee websites rond Gezond Werk: Loketgezondleven.nl/settings/werk en Nisb.nl/werk. Het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) voerden gezamenlijk dit onderzoek uit. Hiermee kunnen zij hun themapagina’s over gezondheid op het werk beter afstemmen op de beoogde bezoekers. Loketgezondleven.nl werd als uitgangspunt voor dit onderzoek gebruikt. Uit het onderzoek komt een aantal gewenste onderwerpen naar voren, zoals ‘samenhang tussen werk en gezondheid’, ‘praktische tips’, ‘best practices’, ‘werkwijzen’, ‘instrumenten’ en ‘interventies’. Sommige daarvan waren al opgenomen op Loketgezondleven.nl. Met name tips en voorbeelden zullen moeten worden toegevoegd.

Literatuurverwijzing: Wesselman, M., Dijk, S. van, Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (2012). Behoeftepeiling onder de doelgroep van themapagina's gezond werk: loketgezondleven.nl en nisb.nl. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving