Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Belang van spelen (2011)

een literatuurstudie naar de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte, concept

TNO is samen met zes bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging in de vorm van twee workshops en een literatuurstudie nagegaan wat de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte zijn. De literatuurstudie beperkt zich tot de sociale en economische waarde van buitenspelen voor kinderen van 2 t/m 18 jaar op zowel formele als informele speelplekken.

Literatuurverwijzing: Poort, E., & Vries, S.I. de (2011). Belang van spelen: een literatuurstudie naar de sociale en economische waarde van spelen en bewegen in de openbare ruimte, concept. Leiden: TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-04-A50 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving