Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving (2020)

factsheet 2020/40

De beweegvriendelijke omgeving krijgt steeds meer aandacht, zowel van de sporter als van beleid. In dit factsheet, opgesteld door het Mulier Instituut, wordt gekeken welke buurtkenmerken belangrijk zijn voor mensen die sporten en bewegen in de openbare ruimte en in hoeverre deze kenmerken aanwezig zijn in de buurt.

De uitkomsten van dit factsheet zijn gebaseerd op het Nationaal Sportonderzoek van het najaar 2019 (n=1.503), waarin het Mulier Instituut vragen heeft gesteld aan 16- tot 79-jarige Nederlanders over sporten en bewegen in de openbare ruimte.

De belangrijkste resultaten zijn:

  • Buurtkenmerken gerelateerd aan sociale of fysieke veiligheid, zoals een veilig gevoel op straat, goede verlichting en vrijliggende wandelpaden of fietspaden, worden door 16- tot 79-jarige Nederlanders het meest aangeduid als belangrijk om meer te sporten en bewegen in de openbare ruimte. Deze kenmerken worden echter nog lang niet altijd herkend in de buurt.
  • Kenmerken zoals de aanwezigheid van een park, een groot grasveld en een pleintje of open ruimte worden als minder belangrijk gezien voor sporten en bewegen in de openbare ruimte dan kenmerken gerelateerd aan veiligheid maar worden naar verhouding juist vaker herkend in de buurt.
  • Wekelijkse sporters en bewegers in de openbare ruimte herkennen buurtkenmerken gerelateerd aan veiligheid in veel gevallen vaker in hun buurt dan incidentele sporters en bewegers in de openbare ruimte.
  • Aandacht voor het aanleggen van ommetjes en routes, verbeteren van verlichting en meer vrijliggende wandel- en fietspaden zou de buurt beweegvriendelijker kunnen maken.
Literatuurverwijzing: Ruikes, D., & Schots, M. (2020). Belangrijke buurtkenmerken voor een beweegvriendelijke omgeving: factsheet 2020/40. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving