Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Belangstelling en beleving Olympische en Paralympische Spelen Tokyo 2020 (2022)

De Nederlandse belangstelling voor de Olympische en Paralympische Zomerspelen in Tokio was onverminderd groot. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. In de zomer van 2021 hebben acht op de tien volwassen Nederlanders (10,9 miljoen) de Olympische Spelen in Tokio via de media gevolgd. De Paralympische Spelen werden door bijna twee derde van de bevolking gevolgd (8,9 miljoen mensen). Dit bereik is vergelijkbaar met dat van de Olympische en Paralympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016.

Intensieve volgers vaker trots: zeven op de tien volwassenen zijn trots op de geleverde sportprestaties van de Nederlandse sporters in Tokio. Hoe intensiever men de Zomerspelen in Tokio heeft gevolgd, hoe vaker men trots is op de geleverde prestaties. De intensieve volgers sporten of bewegen zelf vaker dan mensen die de Zomerpelen niet of nauwelijks hebben gevolgd.

Rol en beeld van Paralympische Spelen en sporters

  • De Paralympische Spelen dragen volgens acht op de tien Nederlanders bij aan de maatschappelijke acceptatie en inclusie van mensen met een beperking.
  • Ongeveer een kwart van de Nederlanders is na Tokio positiever gaan denken over de Paralympische Spelen en sporters. Dat is een lichte stijging ten opzichte van de Zomerspelen in Rio.
  • Vier op de tien Nederlanders denken dat ze de Paralympische Spelen meer zouden volgen als de media er meer aandacht aan zouden besteden.

Enquête onder ruim 1.600 Nederlanders: voor dit onderzoek is via I&O Research en in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst uitgezet onder ruim 1.600 volwassen Nederlanders (18-85 jaar). Daarin is gevraagd in hoeverre zij de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio hebben gevolgd en hoe zij het evenement hebben beleefd.

Literatuurverwijzing: Dopheide, M., Hover, P., & Balk, L. (2022). Belangstelling en beleving Olympische en Paralympische Spelen Tokyo 2020. Utrecht: Mulier INstituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-814 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving